Akademik Yazılar

AVRUPA TERMİNOLOJİSİ 1

Mezopotamya’dan Dünyayı Yeniden Yorumluyoruz Projesi Avrupa Masası 2.Grup

01/11/2018

AB (Avrupa Birliği): Avrupa Birliği ya da kısaca AB, yirmi sekiz üye ülkeden oluşan ve toprakları büyük ölçüde Avrupa kıtasında bulunan siyasi ve ekonomik bir örgütlenmedir. 1992 yılında, Avrupa Birliği Antlaşması olarak da bilinen Maastricht Antlaşması'nın yürürlüğe girmesi

Devamı
İçin

Afrika Kıtası Üzerine Genel Bir Değerlendirme

Dış Politika Kulübü Mezopotamya’dan Dünyayı Yeniden Yorumluyoruz Afrika Masası

04/10/2018

Afrika Kıtasının ismini nerden aldığıyla ilgili çeşitli düşünceler ve görüşler bulunmaktadır. En yaygın düşünce Afrika’nın adını Pön Savaşları sırasında, Kartaca’ya ilk defa ayak basan Romalılarca “Afri” veya “Africani” denilen oymakların adından aldığıdır. Diğer bir g

Devamı
İçin

AFRİKA TERMİNOLOJİSİ 1

02/10/2018

"Mezopotamya'dan Dünyayı Yeniden Yorumluyoruz" Projesi kapsamında Afrika Masası öğrencilerinin 12 ders sonunda hazırladıkları Afrika terimleri sözlüğünün ilk bölümü :

Devamı
İçin

BALKANLARDA MÜSLÜMAN HALKLAR

21/05/2018

Balkan Yarımadası, coğrafi bakımdan Avrupa ile Asya arasında bulunan ve konumu itibari ile tarihi olaylardan en çok etkilenen bölge olmuştur. 1789 Fransız Devrimiyle birlikte Balkanlarda başlayan çalkantılar akabinde ulusların bağımsızlık mücadelesini getirmiştir. Ulusların kendi devletlerini kurmaları yeni sıkıntılar doğurmuş, bu sıkıntılardan en b&uu

Devamı
İçin

DOĞU ÇİN DENİZİNDE PAYLAŞILMAYAN ADALAR: SENKAKU/DİAOYU ADALAR SORUNU

16/05/2018

Dünya tarihi açısından bölgesel rekabet olan Uzakdoğu Asya bölgesi özellikle 19.yy’ın ortalarında devletlerarası rekabete sahne olmuştur. Uzakdoğu Asya bölgesinde bulunan ada, adacık ve kayalıklar bölgesel rekabet ve bölgesel sorunlara neden olmaktadır. Bu bölgede bulunan Senkaku/Diaoyu adaları bu sorunlardan biri olmaktadır.

Devamı
İçin

KARADENİZ’İN BÖLGESEL GÜVENLİĞİ: RUSYA’NIN KIRIM İLHAKI

16/05/2018

Ukrayna ABD-AB-NATO ve Rusya ekseninde ikilem arasında kalmış bir ülke, ülkenin stratejik, jeopolitik konumu gerek enerjinin geçiş noktasında olması, gerek Karadeniz’e kıyısı olması ve Rusya için Avrupa’ya karşı tampon bölge olması açısından son derece önemli bir ülkedir. Bu bağlamda Ukrayna krizine bağlı Kırım sorunu ulusl

Devamı
İçin

BULGARİSTAN DEVLETİ'NDE TOPLAMA KAMPLARI ve BELENE TOPLAMA KAMPI

19/03/2018

Toplama kampları, cezaevlerinden farklı olarak hukuksal bir sürece girmeden, siyasi bir otorite tarafından istenilmeyen insan tipi olarak kategorize edilip belli sürelerde diğer insanlardan soyutlandırılıp, çalıştırıldığı ya da yok edildiği yer olarak nitelendirilebilir(Özkan,2010;39).

Devamı
İçin