Proje özetleri birer sayfayı geçmemelidir. Özet (summary) projenin soyut bir tanıtımı değil, ana hatları ile önerilen projenin: Amacı, konunun kısa bir tanıtımı, neden bu konunun seçildiği ve özgün değeri, kuramsal yaklaşım ve
kullanılacak yöntemin ana hatları, ulaşılmak istenen hedefler ve beklenen çıktıların bilimsel, teknolojik ve sosyo-ekonomik ne tür katkılarda bulunabileceği hususlarında ayrı paragraflar halinde kısa ve net cümlelerle bilgi verici nitelikte olmalıdır.

Bilgilerin eksik veya yalnış olması durumunda proje geçersiz sayılacaktır.